Наша робота

Перейти до вмісту

Головне меню:

Наша робота

Херсонський ясла-садок №22 компенсуючого типу для дітей з вадами зору Херсонської міської ради (далі - ясла-садок) для дітей віком від 2 до 6 (7) років, забезпечує розвиток, виховання та навчання дітей з вадами зору відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням стану здоров'я дітей їх фізичного та психічного розвитку.
 
Засновником є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясел-садка, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, забезпечує харчування та медичне обслуговування дітей до вимог чинного законодавства. 
Ясла-садок спрямовує діяльність на реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти.
 
В закладі діє Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
Органом громадського самоврядування у яслах-садку є Загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
У закладі діє Рада ясел-садка. На засіданнях Ради розглядаються питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення бюджету закладу, організація харчування створення умов дляя поліпшення здоров'я дітей, пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу. Спільна робота адміністрації ясел-садка та Ради ясел-садка забезпечує суттєве матеріально-технічної, методичної та лікувально-корекційної бази закладу.
 
Адміністрація ясел-садка приділяє належну увагу створенню безпечних умов життєдіяльності та профілактики дитячого та дорослого травматизму.
Щороку, проводиться нарада з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, тижні та місячники пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. Питання безпеки обговорюються на зборах з батьківською громадськістю, проводиться профілактична робота для попередження нещасних випадків.
Оформлені акти готовності ясел-садка до кожного навчального року. 
За віс роки в яслах-садку відсутні випадки виробничого та дитячого травматизму.
   Для організації розвивального процесу в яслах-садку створені необхідні належні санітарно-гігієнічні умови: обладнано 10 групових приміщень, адміністративний, методичний кабінети; музичну та спортивну зали; 2 кабінети вчителів - логопедів; 3 кабінети вчителів-дефектологів; харчоблок; пральню.
         Для комплексного лікування дітей з порушеннями зору в яслах-садку функціонує лікувальний кабінет, який на 100% оснащений апаратами для корекції, відновлення зору та у 2013-2014 н.р. переобладнаний з відокремленням всіх робочих зон, встановленням сучасного освітлення, придбанням нових меблів.
         Забезпечення матеріально-технічної бази ясел-садка здійснюється за рахунок бюджетного фінанс ування, добровільних благодійних внесків та коштів зі спец рахунку ясел-садка за надання додаткових освітніх послуг.
   В усіх осередках доцільно розміщені меблі та розвиваючі центри, відсутні предмети, що становлять загрозу для здоров'я дітей. Маркування та розміщення меблів відповідає санітарним нормам.
 Художнє оформлення приміщень відповідає корекційним вимогам.

На території ясел-садка обладнані ігрові та спортивний майданчики. Впродовж останніх двох років майданчики доповнені нестандартним ігровим обладнанням, виготовленим та встановленим з допомогою батьків.
 
Центром навчально-методичної бази закладу є методичний кабінет. 
Його наповнення відповідає запиту сьогодення. Матеріали поповняються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом ясел-садка.
Педагогічний колектив зрілий, досвідчений, спроможний задовольняти потреби громадян у догляді, навчанні, корекції зору дітей дошкільного віку.
 
Зміст та завдання освітньо-виховної і корекційно-відновлювальної роботи в яслах-садку реалізуються через програми та навчально-методичне забезпечення, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Педагоги у своїй діяльності використовують різноманітні форми організації дітей: спеціально організовану навчальну діяльність (заняття, дослідницько-експериментальна діяльність, корекційні заняття, індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги) та самостійну діяльність дітей (художню, рухову, ігрову тощо). Використовують достатню кількість дидактичного матеріалу (картини, таблиці, розвивальні ігри, картки).
У системі педагогічних засобів впливу на дитину поєднуються різні типи занять: фронтальні, групові, індивідуально-групові. Проте, враховуючи специфіку ясел-садка, перевага надається підгруповим та індивідуальним заняттям.

 
Моніторинг компетентності дітей проводиться на діагностичній основі три рази на рік. Педагоги організовують зрізи знань дітей з усіх розділів програми і відповідно до зібраних даних складають діагностичні картки, роблять висновки, планують роботу з дітьми на перспективу.
 
         У яслах-садку діти забезпеченні постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. З кожною дитиною, що прийшла в ясла-садок лікар-офтальмолог, медична сестра лікувального кабінету проводять офтальмологічне обстеження на перевірку органу зору, встановлення гостроти з корекцією та без, робиться висновок про діагноз.
Разом з тим тифлопедагог, учитель-логопед та практичний психолог проводять педагогічне обстеження, яке з допомогою спеціальних ігор та вправ носить діагностичний характер.
Медичні працівники, вузькі спеціалісти на основі отриманих даних складають комплексну програму допомоги дитині.
Специфіка діяльності колективу ясел-садка полягає у тому, що поряд з навчально-виховною роботою йде лікувальна, корекційно-компенсаційна робота.

 
Щоденно за призначенням лікаря-офтальмолога діти отримують лікування. Медичною сестрою проводиться облік надання лікувальних процедур.
Лікар-окуліст, контролює їх виконання, надає консультативну допомогу батькам, визначає динаміку стану здоров’я дітей, направляє дітей на стаціонарне лікування, простежує результати
Медики-офтальмологи один раз на 2 тижні проводять офтальмологічне обстеження дітей, постійно перевіряють наявність окулярів, оклюдерів, зорове навантаження в усіх видах діяльності, готують дітей до хірургічного лікування, аналізують результати роботи за показниками гостроти зору, підбирають окуляри, вчать дітей вірно ними користуватися, надають консультації педагогам, батькам, організовують дітям консультації з неврологом, психоневрологом, офтальмологом за певними показниками здоров'я. Лікар-офтальмолог бере участь у роботі психолого-медико-педагогічної комісії, яка приймає і виписує дітей.

 
Харчування дітей в яслах-садку здійснюється згідно вимог чинного законодавства.
Діти отримують триразове харчування. Батьки ясел-садка звільненні від сплати коштів за харчування дітей.
Кошти, визначені на 1 дитину зросли з 14.09 грн у 2011 році до 17.64 грн у 2013 році.

 
 
Забезпечується та здійснюється контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням натурального набору продуктів, об’єму страв, технології приготування їжі, правильністю зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів,за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, веденням документації та режиму харчування.
 
 
На виконання Закону України «Про мови» виховання та навчання дітей в яслах-садку ведеться на українській мові. В закладі створене належне мовне середовище. Щорічно проходить в яслах-садку «День рідної мови».
З 2007 року в закладі запроваджена традиція зустрічі випускників минулих років. Ця зустріч кожного року відбувається на весняних канікулах і сприяє наступності у роботі ясел-садка і школи.
 
 
Кожен рік педколектив звітує перед батьками, запрошуючи на День відкритих дверей. Батьки мають змогу спостерігати за роботою усіх служб ясел-садка, простежують взаємодію педагогів, медиків, дефектологів, обслуговуючого персоналу. Колектив звітує про забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різностороннього розвитку дітей, удосконалення фізичного та психічного здоров'я, виховання у дітей активного та естетичного ставлення до оточуючого світу, виховання практичності, самостійності, підвищення авторитета дітей-інвалідів у власних очах і очах суспільства.
 
 
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню