Поради логопедів батькам - Херсонський заклад дошкільної освіти №22 комбінованого типу Херсонської міської ради

Title
Перейти к контенту

Поради логопедів батькам

Поради спеціалістів > Логопедична служба
10 ПРОСТИХ ПОРАД ЛОГОПЕДА БАТЬКАМ
Мова дитини розвивається під впливом мови дорослих і значною мірою залежить від достатньої мовної практики, нормального соціального і мовного оточення, від виховання і навчання, які починаються з перших днів її життя.
Розмовляйте зі своєю дитиною під час всіх видів діяльності, таких як приготування їжі, прибирання, одягання-роздягання, гра, прогулянка і т.д. Говоріть про те, що ви бачите, що робить дитина, що роблять інші люди і що бачить ваша дитина.
Говоріть, використовуючи ПРАВИЛЬНО побудовані фрази, речення. Ваше речення повинне бути на 1-2 слова довше, ніж у дитини. Якщо ваша дитина поки що висловлюється тільки однослівними реченнями, то ваша фраза повинна складатися з 2 слів.
Задавайте ВІДКРИТІ питання. Це стимулюватиме вашу дитину використовувати декілька слів для відповіді. Наприклад, говоріть «Що він робить?» замість «Він грає?»
Витримуйте паузу, щоб у дитини була можливість говорити і відповідати на питання.
Слухайте звуки і шуми. Запитайте «Що це?» Це може бути гавкіт собаки, шум вітру, мотор літака і т.д.
Розкажіть коротку розповідь, історію. Потім допоможіть дитині розказати цю ж історію вам або кому-небудь ще.
Якщо ваша дитина вживає всього лише декілька слів у мові, допомагайте їй збагатити свою мову новими словами. Виберіть 5-6 слів (частини тіла, іграшки, продукти) і назвіть їх дитині. Дайте їй можливість повторити ці слова. Не чекайте, що дитина вимовить їх відмінно. Надихніть дитину і продовжуйте їх заучувати. Після того, як дитина вимовила ці слова, введіть ще 5-6 нових слів. Продовжуйте додавати слова до тих пір, поки дитина не взнає більшість предметів навколишнього світу. Займайтеся щодня.
Якщо дитина називає тільки одне слово, почніть учити його коротким фразам. Використовуйте слова, які ваша дитина знає. Додайте колір, розмір, дію. Наприклад, якщо дитина говорить «м’яч», послідовно навчите її говорити «Великий м’яч», «Тетянин м’яч», «круглий м’яч» і т.д.
Більшість занять проводьте в ігровій формі. Робота з дитиною повинна активізувати мовне наслідування, формувати елементи зв’язного мовлення, розвивати пам’ять і увагу.

! Дуже важливо вже у ранньому віці звернути увагу на мовний розвиток дитини, а не чекати, коли вона «сама заговорить».
Підготувала Чорна Алла Юріївна

  
  Особливості мовленневого розвитку дітей 4-5 років
П’ятий рік життя.
Словниковий запас дитини досягає 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже усі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки: не завжди вірно використовує відмінкові закінчення, іноді неправильно узгоджує між собою слова. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк переказує казки, повторює невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується звуковимова: правильно вимовляють свистячі звуки (с, з, ц), починають вимовляти шиплячі звуки (ш, ж, ч), але ще можуть замінювати їх один-одним (наприклад, шапка – “сапка”, жовтий – “зовтий”). Звук р в цьому віці діти ще можуть замінювати на й, л або ль (наприклад, рак – “йак”, риба – “либа”, пиріг – “пиліг”).
 
Шостий рік життя.
До кінця шостого року життя активний словник дитини складає від 2500 до 3000 слів. Висловлювання дитини стають більш повними та точними. В п’ятирічному віці діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з’являються складні речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу). В мовленні дитини з’являються слова, що позначають якість предметів, матеріал з яких вони зроблені ( паперовий літак, дерев’яний стіл). Дитина використовує синоніми та антоніми. Дитина вже правильно узгоджує іменники з іншими частинами мови. В мовленні п’ятирічних дітей з’являються присвійні прикметники (собача лапа, заячі вуха), складні прийменники (з-за, з-під). В цьому віці дитина вже оволодіває різною складністю складової структури слів: не пропускає склади, не переставляє їх місцями. Значно покращується звуковимова. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки (ш, ж, ч) та звуки р, рь. Але у деяких дітей ще можуть відмічатися заміни тих чи інших складних звуків, або спотворення їх правильної вимови.

Таблиця засвоєння дітьми звуків мови.
Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Основними структурними компонентами мовлення є: звуковий склад, словник та граматична будова. Стосовно розвитку кожного з компонентів Ви ознайомилися в розділі “Вікові особливості мовленнєвого розвитку дитини”. Пам’ятайте, що кожна дитина – індивідуальна, особлива і, відповідно, загальний та мовленнєвий розвиток у різних дітей може мати деякі відмінності. Одні діти у віці 4-5 років вже чітко вимовляють усі звуки нашої мови, а в інших відмічається порушення вимови більшості звуків. Пропонуємо Вам таблицю, в якій наведений орієнтовний порядок засвоєння дітьми звуків нашої мови.
 
         ВІК ДИТИНИ         ЗВУКИ МОВИ
Від 1 до 2 років      А, О, Е, М, П, Б
Від 2 до 3 років      У, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й
Від 3 до 4 років      С, З, Ц
Від 4 до 5 років      Ш, Ж, Ч, Щ
Від 5 до 6 років      Л, Р
Підготувала Чорна Алла Юріївна

  Особливості мовленнєвого розвитку дітей 5 – 6 років
Найважливішою психічною функцією людини є мовлення ― основний засіб спілкування людей. За допомогою мовлення людина передає іншим людям свої думки, почуття, бажання, досвід, спонукає їх до тих чи інших вчинків і дій.
Слово до слова — зложиться мова.
До 5-6 років мова граматично і лексично в основному сформована. У дітей старшого дошкільного віку зв'язна мова досягає досить високого рівня. На питання дитина відповідає достатньо точними, короткими або ж розгорненими (якщо це необхідне) відповідями. Розвивається уміння оцінювати вислови і відповіді однолітків, доповнювати або виправляти їх. На шостому році життя дитина може досить послідовно і чітко скласти описову або сюжетну розповіді на запропоновану їй тему. Проте діти все ще частіше потребують попередньому зразку вихователя. Уміння передавати в розповіді своє емоційне відношення до описуваних предметів або явищ у них розвинуто недостатньо. У дітей старшого дошкільного віку розвиток мови досягає високого рівня. Нагромаджується значний запас слів, зростає питома вага простих поширених і складних пропозицій. У дітей виробляються критичне відношення до граматичних помилок, уміння контролювати свою мову.  
У неї загострюється інтерес до мови оточуючих людей. Швидко поповнюється активний словник (1500—2000 слів). Значно змінюються пасивне й активні мовлення, яке на п'ятому році наближається до мовлення дошкільника. Відбувається подальше освоєння — граматичної будови мови. Діти вживають багатослівні складні речення. Мова стає основним засобом спілкування з дорослими і однолітками. У 6 років словниковий запас перевищує 2000 слів. У ньому з'являються абстрактні поняття.
У мовленні дитини поряд із простими реченнями починають з'являтися й складнопідрядні. Малюк міняє частини мови місцями, часто використовує сполучники й прийменники. У цьому віці дитина починає говорити тільки питальними реченнями — стільки різних «навіщо» й «чому» звалюється на батьків! Цей вік називають іноді віком «чомучок». Дитина навіть здатна ставити питання-передбачення: «що буде»? Уся її вербальна (словесна) активність спрямована на розв'язання глобальних проблем. Як дитина 2—3 років використовує свої рухові здібності для більш ретельного й миттєвого дослідження простору, так і чотири - п'ятирічна дитина, засвоївши мову, використовує її для вивчення цього невідомого зовнішнього світу. Дитина прагне зрозуміти: що добре, що погано й чому? У цьому віці в дитини виявляється найсильніший потяг до вивчення слова. Вона намагається читати й писати букви, ото ж не впустіть цей момент в розвитку мовлення дитини.
Підготувала Чорна Алла Юріївна

  

МОВЛЕННЄВІ ІГРИ по ДОРОЗІ до ДИТЯЧОГО САДОЧКА
Кожен ранок я відвожу свою дитину до дитячого садочка. Та хоча він знаходиться не досить поруч, ходити ми стараємося пішки – така в нас ранкова зарядка! Щоб наш шлях був цікавим та веселим, ми придумуємо багато цікавих ігор: як рухливих, так і для розвитку мовлення. Хочу з вами поділитися деякими з них:

«Що з чого складається?» Стілець складається зі спинки, сидіння та ніжок. Сорочка складається з рукавів, комірця, кишень та ґудзиків.

«Хто ким був раніше?» Курочка була раніше курчатком, а ще раніше яйцем. Риба була раніше мальком, а ще раніше – ікринкою. Яблуко раніше біло квіточкою.

«Що загального?» Що загального може бути в яблука та кубика? Вони можуть бути червоними. Що загального у ялинки та кактуса? В них є голки. Що загального у пташки та літака? В них є крила.

«Що трапиться, якщо…» Що трапиться, якщо не зачинити холодильник? Що трапиться, якщо залишити ввімкнену воду? Слухайте поради своєї дитини! Деяким ви здивуєтесь самі. Така гра вчить мислити дитину.
«Один – багато» Стілець – стільці, лікар – лікарі, людина – люди, стіл – столи.

«Назви лагідно» Кіт – котик, дім – домик, лялька – лялечка, машина – машинка.

«Я знаю п’ять імен» Дитина плескає в долоні – Таня, Софія, Богдан, Оля, Діма. Назвати можна не тільки імена – назви тварин, квітів, види посуду, меблі тощо.

«Узагальнюємо» Ви називаєте: береза, дуб, клен. Дитина повинна узагальнити – це дерева. Чашка, ложка, виделка – це посуд. Літак, вертоліт, дирижабль – це транспорт (уточнюємо: повітряний)

«Антоніми»  Високий – низький, важкий – легкий, вгору – вниз, чорний – білий і т.д.

«Аналогії» Назвіть дитині предмет, а вона придумає аналогії, які у неї виникли з цим предметом. Наприклад: склянка – скло, білка – горішки, зайчик – морква, льотчик – літак, книга – картинки.

«Консервуємо» Скажіть дитині, що у вас є трьохлітрова банка, в яку ви будете консервувати всі слова на звук [М], наприклад: мишка, машина, моль, морква, магазин, медуза, морозиво.

«Що зайве?» Мама каже: «У садочку ростуть: яблуко, персик, бегемот, малина». Дитина називає зайве або плескає в долоні, коли почує зайве слово.

«Я бачу щось….» Я бачу щось червоне – шукаємо очима всі червоні предмети та називаємо їх. Можна змагатися – хто побачить більше червоних (зелених, круглих) предметів.
«Загадуємо слово» Малюк загадує будь-яке слово. Мама за допомогою запитань намагається дізнатися – що це. Наприклад: воно їстівне? У нього є крила? Це полюбляє їсти зайчик? Потім можна помінятися місцями.

Підготувала вчитель-логопед я/с №22 Дем’янчук Н.Ю.

                                                                                                
Розвиток мовлення у дітей 2-3 років. Поради логопеда!
Рано чи пізно малюк починає розвивати навички мовлення та висловлювання своїх думок. Однак не всі дітки починають говорити в ранньому віці. Все залежить від індивідуальних особливостей дитини. Деякі малюки починають відразу будувати речення, а деякі розмовляють поки окремими словами. Нічого страшного в цьому немає…. Всьому свій час.
Не варто підіймати паніку, якщо ваша дитина не може вимовляти якісь звуки. Похід до логопеда також буде зайвим. Просто почніть більше з дитиною розмовляти, пояснювати. Розвиток мовлення у дітей 2-3 років – дуже важливий етап. Адже саме в цьому віці починається поповнення словникового запасу в малюка, а це дуже важливо для його розвитку в цілому.
Дуже багато в цьому періоді розвитку дитини залежить від його батьків. До малюка необхідно знайти підхід та приділяти йому більше уваги. Не потрібно пропускати цей період життя малюка. Придбайте як можна більше розвиваючої літератури у відповідності з віком дитини і починайте заняття з нею.
Важливо пояснювати дитині, що ви від неї хочете. У процесі розглядання книжки, пояснюйте дитині, що зображено на папері. Просіть її показувати картинки, які ви будете називати. Читайте як можна більше ритмічних віршиків і пісеньок, це допомагає дитині запам'ятати нову інформацію.
У віці 2-3 років особливу увагу слід приділяти дрібній моториці. У цьому віці навички по дрібній моториці вже є, але вони не зовсім досконалі. Саме дрібна моторика дозволяє як можна краще і якісніше розвивати мовлення дитини. Для цього можна придбати пазли та намагатися разом збирати їх. В процесі складання розповідайте малюкові, що завдяки спільним зусиллям «ми зберемо дуже цікаву картинку». Потрібно зацікавити дитину.
Коли малюк досягає дворічного віку, він вже знає достатню кількість звуків: Б, П, М, Т, Д, Ф, В, Н, К, Л, Х, С. Всі інші, не враховуючи голосних, він пропускає або замінює тими, котрі йому вже знайомі. Не потрібно хвилюватися з цього приводу, допомога логопеда тут поки не потрібна.
Розвитком мовлення дитини потрібно займатися відповідально та уважно. Також потрібно знати, що з прикусом дитини все нормально. Треба знати, що з боку нервової системи у неї теж все в порядку. Якщо даних патологій немає, то розвивайте слухову увагу малюка, мовне дихання і голос. Всі проблеми з проковтуванням окремих звуків вирішаться самі по собі.
Багато батьків помічають, що їхній малюк починає повторювати слова і наслідувати за ними. Цим можна скористатися в добрих цілях і використовувати на заняттях з дитиною. Спробуйте навчити малюка звуків, які видають тварини. Якщо ваша дитина «повторюшка», то у вас все добре вийде.
Швидше за все, у кожної дитини вдома є багато м'яких іграшок. Так ось - розташуйте їх по кімнаті та запропонуйте малюкові піти дещо з ким познайомитися. Підходьте до кожної іграшки і починайте знайомство. Але врахуйте, що потрібно розмовляти на мові дитини - це гра. Таке тренування стане дуже корисним для дитини. Дуже важливою є зарядка для язика та губ - мовлення буде розвиватися правильно, в потрібному напрямку. Причому, завдяки такій артикуляційній гімнастиці у дитини знижується можливість «картавити» якісь окремі звуки.
Якщо малюк у віці 2-3 років не вимовляє якісь звуки або слова, не панікуйте. Про це було сказано вище. Тривогу потрібно бити в наступному випадку. Якщо ваш малюк до 3 років не говорить зовсім або говорить, але окремими словами і мало, то слід звертатися за кваліфікованою допомогою. А взагалі, з малюком треба спілкуватися з перших місяців його життя. Це повинна робити не тільки мама, але і всі інші, оточуючі дитину, люди.
Причини зупинки розвитку мови.
На них батьки повинні звертати пильну увагу.
  1. Захворювання вух і носоглотки. Крім цього, дуже впливають тривалі захворювання, які спонукали до виснаження організму.
  2. Затримку розвитку мовлення зумовлюють ураження центральної нервової системи. Тобто ті захворювання, які характерні для розумової відсталості.
  3. Затримка мовлення може виникнути через брак уваги з боку батьків. Також дуже впливає відсутність певних занять, які повинні проводити самі батьки.
Ігри для розвитку мовлення у дітей 2 років
Завдяки спеціальним іграм у дітей на другому році життя можна непогано розвивати мовлення. Адже у цьому віці з малюком вже можна більш щільно спілкуватися. Дитина може виконувати ваші прохання та вимоги, наприклад, може вам принести іграшку, закрити двері тощо. В цьому віці діток цікавить усе яскраве, рухоме, все що звучить. Також малюки дуже полюбляють розглядати щось живе. У процесі гри дитині потрібно приносити позитивні емоції та радість.
Дуже багато батьки задають питання, для чого ж потрібні ігри. Справа в тому, що під час гри дитина розвиває логіку, мовлення і, звичайно ж, мислення. Для цього потрібно щодня залучати дитину до читання книг і розмов.
Малюка в цьому віці цікавить все нове. Тому ігри як найкраще підійдуть для розвитку його мовлення. Для того щоб залучити дитину в гру, покажіть їй нову іграшку чи предмет, потім сховайте його і знову покажіть. Малюка це зацікавить. Такі дії викличуть радість у дитини і позитивні враження. Під час такої гри вам потрібно як можна частіше вживати нове слово. Інтерес у малюка виникне сам по собі, і він почне намагатися повторити за вами. Дуже важливим моментом під час такої гри - це викликати у дитини інтерес розмовляти або назвати самостійно те чи інше слово.
Дуже корисними є розмови біля вікна. Покажіть малюку листочки, небо, сонечко. Намагайтеся задавати дитині питання, якщо вона починає називати окремі слова. Наприклад, якщо вона сказала «небо», то запитайте її: «а якого воно кольору?» Необхідно підтримувати бесіду і спонукати дитину до розмови. Обов'язково закріплювати пройдений матеріал. Знайдіть предмет, який вивчили в книзі чи журналі і попросіть дитину, щоб вона повторила, що це таке. Таким чином, в її пам'яті буде відкладатися ця інформація. Крім того, мова буде добре розвиватися.
Можна попросити малюка повторювати за вами веселі віршики або пісеньки. Такі повтори допоможуть дуже добре розвинути мовлення у дитини. Стануть корисними розмови по телефону. Дитина не бачить свого співрозмовника, а тільки чує. Відповідно вона не може висловити свої бажання за допомогою жестів, а це у свою чергу стимулює повторити або вимовити якесь слово. Намагайтеся зробити так, щоб малюк не просто слухав свого співрозмовника, але і брав участь у розмові. Для початку просіть його відповідати на прості запитання, потім розмову ускладнюйте.
Коли ви граєте з дитиною в ляльки чи машинки, солдатики, задавайте питання від персонажа, який бере участь в грі. Поцікавтеся, у що одягнеться лялька або пупс, куди поїде машинка, як буде воювати солдатик. Ускладнюйте питання, будуйте їх так, щоб малюку було цікаво на них відповісти.
Можна ще одним способом розвивати мовлення у дитини за допомогою гри. Зшийте мішечок з яскравої тканини і помістіть в нього іграшки невеличкого розміру. Покажіть дитині мішечок і починайте діставати звідти дрібні іграшки, при цьому назву предмета озвучуйте. Віддавайте іграшки в ручки дитини. Дайте можливість дитині добре розгледіти і познайомитися з іграшкою. Потім попросіть, щоб вона поклала іграшку назад у мішечок, при цьому поклала саме ту, яку ви попросили.
Дуже добре допомагають ігри, які пов'язані з рухами. Наприклад, ви пропонуєте дитині пострибати, присідати, покружляти. Після цього дайте дитині команду – присядь, покружись і т. д. Таким чином, малюк навчиться вас слухати і виконувати ваші прохання.
Чудово в цьому віці допомагає малювання для розвитку мовлення. На аркуші паперу намалюйте з дитиною прямі, закруглені лінії різними кольорами. У процесі малювання називайте їх струмочком, доріжкою, м'ячиком. Потім дайте малюкові самостійно помалювати. Після того, як він закінчив, запитайте його, а що він намагався намалювати? Таким чином ви можете вивчити деякі слова. Попросіть дитину намалювати м'яч. Прослідкуйте, щоб її творіння було схоже на вказаний вами предмет.
Дуже важливо вчити дитину правильно вимовляти слова. Не потрібно перекручувати їх самому і називати неправильно. Особливо це стосується складних слів і словосполучень. Називайте кожен предмет своєю «назвою».
Треба відзначити, що всі вищенаведені ігри чудово підійдуть для дитини 3х років. Тобто ігри для розвитку мовлення у дітей 3 років ідентичні і спрямовані на те, щоб малюк розвивався і пізнавав все нове і цікаве.
Вправи для розвитку мовлення у дітей
Часто дітки проковтують основні звуки. Цього дитину можна навчити. Наприклад, вимовляти звук «А». Для цього поставте дитині запитання: «як плаче ляля?», і самі скажіть: «аааааа». Попросіть дитину повторити за вами, задавайте питання до тих пір, поки малюк вам на нього не відповість.
Так саме можна навчити дитину вимовляти звук «У». Гуляючи по вулиці, покажіть малюкові літак в небі і скажіть, як він гуде – «уууууу». Попросіть, щоб малюк повторив за вами. Як правило, у дітей дуже добре виходить вивчити цей звук. Вони витягають губки вперед, і чітко вимовляють звук «У».
У цьому віці дуже важливо не пропустити мовленнєвий розвиток у малюка. Це для нього дуже важливо! Не ігноруйте своїх дітей, приділяйте їм якомога більше уваги.
Хай Вам щастить!

Підготувала вчитель-логопед я/с №22 Дем’янчук Н.Ю.
Назад к содержимому