Херсонський заклад дошкільної освіти №22 комбінованого типу Херсонської міської ради

Title
Перейти к контенту
НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ – ДИТИНА

  Оцінка нашого життя є діти,
і  прожити    своє давно втрачене
дитинство   поряд з ними –
єдина розкіш
дозволена в житті педагога.

Херсонський заклад дошкільної освіти №22 комбінованого типу Херсонської міської ради,   забезпечує кожній дитині доступне і безоплатне здобуття дошкільної освіти, комплексний підхід до педагогічної корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, виховання гармонійної особистості з активною життєвою позицією та дарує дітям радість зорового сприйняття різнокольорового світу.
Засновником ЗДО №22 є Херсонська міська рада, що делегує окремі функції уповноваженому органу — управлінню освіти Херсонської міської ради.
Заклад здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої в  установленому  чинним законодавством України порядку.
Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису  є:
 • кошти Засновника ;
 • кошти батьків;
 • добровільні пожертвування, та цільові внески фізичних і юридичних осіб.

У закладі функціонують 10 груп:
 • спеціальні, для дітей з вадами мови;
 • спеціальні, для дітей з вадами зору;
 • групи загального розвитку.

Групи комплектуються за віковими ознаками, за показниками фізичного та психічного здоров’я дітей.

Наповнюваність груп дітьми становить:
 • спеціальна, для дітей з вадами мови – до 12 осіб;
 • спеціальна, для дітей з вадами зору – до 10 осіб;
 • у групах загального розвитку до 15 та до 20 осіб дітей раннього та дошкільного віку відповідно.

Зарахування дітей у групи здійснюється упродовж календарного року на підставі заяви батьків, медичних документів та документів для встановлення батьківської плати.
Відрахування дітей із ЗДО №22 здійснюється:
 • за бажанням батьків;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у закладі;
 • у разі відсутності дитини без поважних причин більше 1 місяця;
 • у разі несплати батьками плати за харчування дитини протягом 2 місяців.
У  закладі з 2013 року діє гурток «Особлива дитина», на заняттях якого, спеціалісти ЗДО№ 22 разом з мамами, працюють з незрячими дітьми, які виховуються у закладі та вдома. Батьки навчаються професійному вирішенню проблем підготовки дітей до спілкування, навчання, підготовки до школи. Керівник гуртка – незряча людина, що знає проблему не з книжок - дефектолог з червоним дипломом університету імені Драгоманова, член міжрегіональної спілки письменників України, член асоціації тифлопедагогів України. Її особисті життєві досягнення є гарним прикладом для батьків.
       Для маленьких дітей, що готуються до зарахування у заклад, з 2019 року організовані заняття в «Bаby Club», на яких малюкам від 1,5 року, забезпечується спеціальна адаптація та готовність продовжувати освіту серед однолітків, в комфортних умовах садочку.
Медичне обслуговування дітей, здійснюється на безоплатній основі. Медичний персонал контролює стан здоров’я, фізичний розвиток дітей, організацію фізичного виховання, загартування, дотримання навчального та зорового навантаження, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, профілактики травматизму, організація та якість  харчування.
  
Також проводиться лікувально-профілактична та оздоровча робота, плеопто-ортоптичне лікування для відновлення зорових функцій.
Заклад забезпечує триразове харчування  дітей, необхідне для їхнього нормального зростання, розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів. Батьки сплачують за харчування дітей у ЗДО кошти у розмірах, визначених органом місцевого самоврядування. Пільгові умови оплати харчування надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок місцевого бюджету.
  
     Для організації розвивального процесу у закладі створені належні санітарно-гігієнічні умови: обладнано 10 групових осередків, лікувальний, методичний кабінети, музичну та спортивну зали, кабінети спеціалістів-дефектологів та логопедів. На території обладнанні ігрові та спортивний майданчики.
  
  
     Виховання та навчання ведеться українською мовою, в закладі створене належне мовне середовище і комфортні умови для навчально-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи, лікувально-корекційних заходів.
     Напрацьовані продуктивні форми роботи дозволяють  готувати дітей до навчання у школі з достатнім рівнем сформованості показників компетентності за усіма розділами програми.            Забезпечують педагогічну роботу вихователі з повною вищою освітою,учителі-дефектологи та учителі-логопеди. Рівень готовності дітей до шкільного навчання дозволяє кожній дитині обирати бажаний навчальний заклад (школа, гімназія, ліцей тощо).
       Заклад, за бажанням батьків, надає дітям додаткові освітні послуги, пропонує танцювально-руховий гурток, гурток англійської мови за кошти батьків, на основі угоди, у межах гранично допустимого навантаження дитини.
  
З метою створення безпечних умов перебування дітей у закладі, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб в установу, з 03.09.2018 року запроваджено пропускний режим, затверджений керівником закладу, погоджений зборами трудового колективу та обговорений на загальних та групових батьківських зборах.
  
       Досвід роботи,досягнення закладу, як одного з кращих в галузі,висвітлені в збірнику «Флагмани освіти і науки України», на сторінках журналу представницького класу «Быть лидером».  Двічі, в 2005 та в 2014 роках заклад був атестований «з відзнакою».  
      У 2014 році заклад отримав 4 та 8 місця у конкурсах «Краща групова кімната» та «Краща спальня» серед 100 кращих ДНЗ України.
     Велика кількість грамот,подяк закладу та працівників стали історичною цінністю Херсонського закладу дошкільної освіти № 22 комбінованого типу Херсонської міської ради.
Запрошуємо до зустрічі з талановитими, розумними, красивими дітьми в Країні нашої надії, вони збудують кращий світ і нас запросять до нього.
Назад к содержимому